DEŇIZ TRANSPORDY WE GÄMI HYZMATLARY
Deňiz ýollary arkaly ýükleri daşamak boýunça hünärmenlerimiz konteýnerli ýüklemeleri işlemekden başlap, halkara niýetleniş nokadyna çenli eltip bermek boýunça gämi gatnawy isleglere hyzmat etmäge ukyplydyr.
Dökün zawody taslamasy, Kawasaki Heawy Industries - Reneaissance Constuction. Mary, Turkmenistan.
Halkara Dostluk gurluşyk ulgamynda hem üstünlikli zähmet çekýär.
IÇ WE DAŞARY ÝURT TRANSPORDY
Halkara Dostluk gurluşyk ulgamynda hem üstünlikli zähmet çekýär.

Halkara Dostluk Barada

2005-nji ýylda döredilen «Halkara Dostluk» kompaniýasy türkmen bazaryna we GDA sebitine aýratyn üns bermek bilen, bütin dünýäde ýükleri ekspedirlemek boýunça we taslamanyň maddy-tehniki üpjünçiligi boýunça hyzmatlary teklip edýän, logistika boýunça ilkinji türkmen kompaniýalarynyň biri bolup durýar. Häzirki wagtda kompaniýa senagatda köpýyllyk tejribä we maliýe durnuklylygyna eýedir. ...

Dowamy»

Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesi-niň agzasy

DÜÝPLI GURLUŞYK IŞLERI


Halkara Dostluk gurluşyk ulgamynda hem üstünlikli zähmet çekýär. Muňa mysal hökmünde gurlyşygy başlanan 'KÜŞT we ŞAŞKA MEKDEBI' görkezilip bilner.


Halkara Dostluk Halkara Salgylary

EKSPERDIRLEMEK

DÖKÜN ZAWODY TASLAMASY, MARY, KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES – RENEAISSANCE CONST.

Dowamy»

Halkara Dostluk © 2012
Bütin haklary goralandyr
Adres: 113/1, B. Turkmenistan köç. Aşgabat 744000 Türkmenistan | Telefon: +993 12 21 87 08/09 | info@halkaradostluk.com